Programma - Personas datu aizsardzības speciālistu E-APMĀCĪBA (videolekcijas, testi, prezentācijas, konsultācijas u.c.), 42st.


APMĀCĪBAS UZ LAIKU IR PĀRTRAUKTAS! GAIDĀM IZMAIŅAS LIKUMDOŠANĀ


Apmācību organizators: SIA "Dialogs AB" (Datu valsts inspekcijas apstiprināts komersants, kurš ir tiesīgs organizēt Personas datu aizsardzības speciālistu apmācību). Programmas apguves metodiskie materiāli sagatavoti sadarbojoties ar biedrību „Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija”! 

E-studijucentrs.lv piedāvā iespēju apgūt zināšanas distancēti (tālmācībā), izmantojot elektronisko apmācību vides resursu!

 

Programmas apraksts (pieteikšanās)
Programmas apguves organizēšanas kārtība
E-vides lietošanas_noteikumi
5 aspekti kā nepieļaut prettiesisku savu personas datu izmantošanu (mediju ziņas, sk.http://www.apollo.lv/zinas/)

 

NB! Lai labāk apgūtu vielu, mācību procesā lekcijas varat atkārtot, noskatīties/noklausīties atkārtoti neskaitāmas reizes; lai atkārtotu un atsvaidzinātu zināšanas, sagatavotos pārbaudījumam u.tml., apmācību materiāli (t.sk. lekcijas, video, u.c.) noteiktu laiku pieejami arī pēc kursa beigām! Pēc nepieciešamības, kursu beidzējiem rīkojam arī bezmaksas konsultācijas klātienē!!

 

MAKSA par apmācībam E-vidē: 426EUR

PIETEIKTIES apmācībām E-vidēProgramma - Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība (klātienē, Rīgā), 42st.


Programmas mērķis

- dot iespēju kļūt par speciālistu un sagatavoties speciālista kvalifikācijas pārbaudījumam Datu Valsts Inspekcijā (DVI).

- iegūt detalizētas zināšanas par to, kā strādāt ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu un ko darīt attiecībā ar Datu valsts inspekciju; kurā gadījumā atbildīgs par personas datu saņemšanu un nodošanu ir jūsu uzņēmums, bet kurā gadījumā jūsu sadarbības partneris.

- iegūt zināšanas un spējas izvērtēt uzņēmuma mārketinga, izložu vai datu bāžu vai jebkādas citas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

- iegūt zināšanas kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un konkurētspējas pazemināšanās.

 

Maksa par apmācībām klātienē: 555EUR

PIETEIKTIES apmācībām KLĀTIENĒ (Rīgā)

 


Citas DIALOGS AB Mācību centrs KURSU aktualitātes:DIALOGS AB - STARPTAUTISKIEM IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES STANDARTIEM ATBILSTOŠS APMĀCĪBU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS