Programma - Personas datu aizsardzības speciālistu APMĀCĪBA (videolekcijas, tiešsaiste, testi, prezentācijas, konsultācijas u.c.), 40st.


 

Apmācību organizators: SIA "Dialogs AB" Mācību centrs.

 

NB! Lai labāk apgūtu vielu, mācību procesā lekcijas varat atkārtot, noskatīties/noklausīties atkārtoti neskaitāmas reizes; lai atkārtotu un atsvaidzinātu zināšanas, sagatavotos pārbaudījumam u.tml., apmācību materiāli (t.sk. lekcijas, video, u.c.) noteiktu laiku pieejami arī pēc kursa beigām! Pēc nepieciešamības, kursu beidzējiem rīkojam arī bezmaksas konsultācijas klātienē!!

 

 


MAKSA par apmācībam: 450EUR

 

PIETEIKTIES apmācībām


Programmas mērķis

- dot iespēju kļūt par speciālistu un sagatavoties speciālista kvalifikācijas pārbaudījumam Datu Valsts Inspekcijā (DVI).

- iegūt detalizētas zināšanas par to, kā strādāt ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu un ko darīt attiecībā ar Datu valsts inspekciju; kurā gadījumā atbildīgs par personas datu saņemšanu un nodošanu ir jūsu uzņēmums, bet kurā gadījumā jūsu sadarbības partneris.

- iegūt zināšanas un spējas izvērtēt uzņēmuma mārketinga, izložu vai datu bāžu vai jebkādas citas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

- iegūt zināšanas kā nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un konkurētspējas pazemināšanās.

  


Citas DIALOGS AB Mācību centrs KURSU aktualitātes:DIALOGS AB - STARPTAUTISKIEM IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES STANDARTIEM ATBILSTOŠS APMĀCĪBU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS